OPĆA DERMATOLOGIJA

OPĆA DERMATOLOGIJA / CJENIK
Naziv usluge EUR
Specijalistički dermatovenerološki pregled 50,00
Kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled 35,00
Atopijski dermatitis – specijalistički dermatovenerološki pregled 60,00
Pregled akni – specijalistički dermatovenerološki pregled 60,00
Pregled akni – kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled 45,00
SkinPen – medicinski microneedling 200,00
Konzultacije (trajanje: 15 minuta) 35,00
Online konzultacije 40,00
Dermatoskopija – pregled do 5 madeža madeža (uključen specijalistički pregled) 50,00
Dermatoskopija – pregled više od 5 madeža (uključen specijalistički pregled) 70,00
Ekscizija (uklanjanje madeža i drugih tumora) 100,00
PHD (patohistološka analiza) do 1 cm 78,00
PHD (patohistološka analiza) veća od 1 cm 115,00
Incizijska biopsija kožne promjene + PHD 145,00
Kirurška incizija ateroma do 1 cm 100,00
Kirurška incizija ateroma veća od 1 cm 120,00
Incizija i ekspresija milije / ateroma 65,00
Ekskohleacija moluski ili seborojičkih keratoza do 5 promjena 20,00
Ekskohleacija moluski ili seborojičkih keratoza od 5-15 promjena 30,00
Ekskohleacija moluski ili seborojičkih keratoza više od 15 promjena 40,00
Pregled “wood” lampom 10,00
Elektrokoagulacija u lokalnoj anesteziji (madež) (uključen specijalistički pregled) 65,00
Elektrokoagulacija mekih fibroma (po regiji) do 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 65,00
Elektrokoagulacija mekih fibroma (po regiji) više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 75,00
Elektrokoagulacija mekih fibroma (svaka dodatna regija) 25,00
Elektrokoagulacija (seb. keratoza, većih fibroma, bradavica) u lokalnoj anesteziji do 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 100,00
Elektrokoagulacija (seb. keratoza, većih fibroma, bradavica) u lokalnoj anesteziji od 5 do 15 promjena (uključen specijalistički pregled) 135,00
Elektrokoagulacija (seb. keratoza, većih fibroma, bradavica) u lokalnoj anesteziji više od 15 promjena (uključen specijalistički pregled) 160,00
Elektrokoagulacija kapilara (uključen specijalistički pregled) 100,00
Elektrokoagulacija spider nevusa (uključen specijalistički pregled) 60,00
Krioterapija do 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 65,00
Krioterapija više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 75,00
Krioterapija do 5 promjena (uključen kontrolni specijalistički pregled) 45,00
Krioterapija više od 5 promjena (uključen kontrolni specijalistički pregled) 55,00
Krioterapija dodatna regija 20,00
Sklerozacija vena (donjih udova) po tretmanu (2-4 ml) (uključen specijalistički pregled) 100,00
Mikroskopija strugotina kože nativno 10,00
Mikološka kultura (nokti, koža) 40,00

DOBRA KOŽA.

DOBRO RASPOLOŽENJE.

DOBAR DAN.