OPĆA DERMATOLOGIJA

Specijalistički dermatovenerološki pregled 320,00
Kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled 230,00
Atopijski dermatitis – specijalistički dermatovenerološki pregled 390,00
Pregled akni – specijalistički dermatovenerološki pregled 390.00
Pregled akni – kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled 290,00
SkinPen – medicinski microneedling 1500,00
Konzultacija 150,00
Dermatoskopija – pregled do 5 madeža / više od 5 madeža (uključen specijalistički pregled) 360,00 / 500,00
Ekscizija (uklanjanje madeža i drugih tumora) 750,00
PHD (patohistološka analiza) do 1 cm / veća od 1 cm 350,00 / 450,00
Incizijska biopsija kožne promjene + PHD 800,00
Kirurška incizija ateroma 650,00 / 850,00
Incizija i ekspresija milije / ateroma 400,00
Ekskohleacija moluski ili seborojičkih keratoza do 5 / 5-15 / više od 15 promjena 100,00 / 190,00 / 280,00
Pregled “wood” lampom 80,00
Elektrokoagulacija u lokalnoj anesteziji (veći fibrom / dobroćudna tvorba) (uključen specijalistički pregled) 380,00
Elektrokoagulacija mekih fibroma (po regiji) do 5 promjena / više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 350,00 / 450,00
Elektrokoagulacija mekih fibroma (svaka dodatna regija) 150,00
Elektrokoagulacija bradavica – šake / stopala u lokalnoj anesteziji (uključen specijalistički pregled) 480,00
Elektrokoagulacija bradavica – šake / stopala u lokalnoj anesteziji (uključen kontrolni specijalistički pregled) 400,00
Elektrokoagulacija vaskularnih tvorbi (angiomi, kapilare, teleangiektazije) (uključen specijalistički pregled) 450,00
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 350,00 / 420,00
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen kontrolni specijalistički pregled) 270,00 / 300,00
Sklerozacija vena (donjih udova) po tretmanu (2-4 ml) (uključen specijalistički pregled) 700,00
Mikroskopija strugotina kože nativno 75,00
Mikološka kultura (nokti, koža) 280,00
TERAPIJA KONDILOMA
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena 150,00 / 250,00
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 320,00 / 390,00
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen kontrolni specijalistički pregled) 230,00 / 270.00
Podofilin (premazivanje) 100,00
Ekskohleacija kondiloma do 10 / više od 10 promjena 100,00 / 190,00
Terapija kondiloma elektrokauterom d0 5 / više od 5 promjena 150,00 / 250,00
Peniskopija (uključen specijalistički pregled) 300,00
Peniskopija (uključen kontrolni specijalistički pregled) 250,00
Intralezionalna aplikacija Volon A u keloid 250,00

DOBRA KOŽA.

DOBRO RASPOLOŽENJE.

DOBAR DAN.