OPĆA DERMATOLOGIJA

Naziv usluge Cijena u kn EUR
Specijalistički dermatovenerološki pregled 350,00 46,45
Kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled 230,00 30,53
Atopijski dermatitis – specijalistički dermatovenerološki pregled 390,00 51,76
Pregled akni – specijalistički dermatovenerološki pregled 390.00 51,76
Pregled akni – kontrolni specijalistički dermatovenerološki pregled 290,00 38,49
SkinPen – medicinski microneedling 1.500,00 199,08
Konzultacija 150,00 19,91
Dermatoskopija – pregled do 5 madeža / više od 5 madeža (uključen specijalistički pregled) 360,00 / 500,00 47,78 / 66,36
Ekscizija (uklanjanje madeža i drugih tumora) 750,00 99,54
PHD (patohistološka analiza) do 1 cm / veća od 1 cm 350,00 / 450,00 46,45 / 59,73
Incizijska biopsija kožne promjene + PHD 800,00 106,18
Kirurška incizija ateroma do 1 cm/ veća od 1 cm 650,00 / 850,00 86,27 / 112,81
Incizija i ekspresija milije / ateroma 400,00 53,09
Ekskohleacija moluski ili seborojičkih keratoza do 5 / 5-15 / više od 15 promjena 100,00 / 190,00 / 280,00 13,27 / 25,22 / 37,16
Pregled “wood” lampom 80,00 10,62
Elektrokoagulacija u lokalnoj anesteziji (veći fibrom / dobroćudna tvorba) (uključen specijalistički pregled) 380,00 50,43
Elektrokoagulacija mekih fibroma (po regiji) do 5 promjena / više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 400,00 / 480,00 46,45 / 59,73
Elektrokoagulacija mekih fibroma (svaka dodatna regija) 150,00 19,91
Elektrokoagulacija bradavica – šake / stopala u lokalnoj anesteziji (uključen specijalistički pregled) 480,00 63,71
Elektrokoagulacija bradavica – šake / stopala u lokalnoj anesteziji (uključen kontrolni specijalistički pregled) 400,00 53,09
Elektrokoagulacija vaskularnih tvorbi (angiomi, kapilare, teleangiektazije) (uključen specijalistički pregled) 450,00 59,73
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 390,00 / 460,00 51,76 / 61,05
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen kontrolni specijalistički pregled) 270,00 / 300,00 35,84 / 39,82
Sklerozacija vena (donjih udova) po tretmanu (2-4 ml) (uključen specijalistički pregled) 700,00 92,91
Mikroskopija strugotina kože nativno 75,00 9,95
Mikološka kultura (nokti, koža) 280,00 37,16
TERAPIJA KONDILOMA
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena 150,00 / 250,00 19,91 / 33,18
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen specijalistički pregled) 320,00 / 390,00 42,47 / 51,76
Krioterapija do 5 / više od 5 promjena (uključen kontrolni specijalistički pregled) 230,00 / 270.00 30,53 / 35,84
Podofilin (premazivanje) 100,00 13,27
Ekskohleacija kondiloma do 10 / više od 10 promjena 100,00 / 190,00 13,27 / 25,22
Terapija kondiloma elektrokauterom do 5 / više od 5 promjena 150,00 / 250,00 19,91 / 33,18
Peniskopija (uključen specijalistički pregled) 400,00 53,09
Peniskopija (uključen kontrolni specijalistički pregled) 320,00 42,47
Intralezionalna aplikacija Volon A u keloid 250,00 33,18

DOBRA KOŽA.

DOBRO RASPOLOŽENJE.

DOBAR DAN.